Saturday May 26, 2018

 

Háromezer diák piacképes tudását segíti elő a Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ. 835 millió forint Európai Uniós támogatással valósul meg a beruházás, amelyet várhatóan 2011 tavaszán vehetnek birtokba a diákok, pedagógusok, szülők.

 

A Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola, Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola, Gábor Áron „Művészeti Iskola” Szakközépiskola és a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola fogott össze arra, hogy egy TIOP pályázat segítségével megvalósítsa a Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztését. A szakképző központ azért jön létre, hogy enyhítse a régió társadalmi, gazdasági és munkaerő piaci problémáit és modellértékű megoldást kínáljon a zsákutcás szakképzési rendszerre. A kb. 950 millió forintos összértékű beruházás elsődleges célja a piacképes tudást nyújtó képzési szerkezet infrastrukturális hátterének fejlesztése.

Az észak-magyarországi régióban az elmúlt két évtizedben a társadalmi-gazdasági folyamatok kedvezőtlenül befolyásolták a szakképzés keresleti és kínálati viszonyait, negatívan hatottak a demográfiai helyzetre, az iskolázottságra, valamint a munkaerő-piaci folyamatokra. A szakképzés oktatási struktúrája lassabban változott a kívánatosnál, nem vagy csak részben tartott lépést a munkaerő-piaci igényekkel és az EU követelményrendszerével.

A felújítással érintett intézményben a gyakorlati képzés infrastrukturális háttere alacsony színvonalú, az Eötvös József Építőipari és Művészeti Szakképző Iskola épülete jelentős felújításra szorul, az infokommunikációs eszközpark elavult, szaktantermek eszközei nem felelnek meg a kor igényeinek.


Erre a problémára kínál megoldást a Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása és fejlesztése. A beruházás keretében 543 millió forintból újítják fel és bővítik ki az Eötvös József Építőipari és Művészeti Szakképző Iskolát, amelynek keretében megtörténik a „D” épület emelet ráépítése, az „E” épület bővítése, a „B” épület teljes akadálymentesítése, és egy külső lift kialakítása. Szintén az Eötvösben 233 millió forintos eszközfejlesztés valósul meg. Több mint 100 millió forintért pedig informatikai beruházást valósítanak meg, amelynek része a TISZK irányítási rendszerének a létrehozása.
 

Copyright © 2018. Fazola Henrik TISZK.